Loading
TH / EN
ประเมิน

TIM มีกรอบการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมทั้งองค์กร สามารถช่วยให้ผู้ประกอบนวัตกรรม อ่านต่อ

หลักสูตรอบรม

TIM มีหลักสูตรการอบรมที่สอดคล้องกับแนวคิดการประเมินความสามารถทางนวัตกรรม อ่านต่อ

ให้คำปรึกษา

TIM มีทีมที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม อ่านต่อ

เข้าสู่ระบบ

ก่อนทำการประเมิน ต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อน


ทำไมต้องเลือกเรา
  • TIM เหมาะกับใคร

    ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมบนระเบียงเศรษฐกิจอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษนวัตกรรม

  • ประโยชน์ที่ได้รับ

    องค์กรได้รับการวางรากฐานการจัดการนวัตกรรม ที่นำไปสู่การพัฒนาความสามารถองค์กร

มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ สมัครฟรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมงาน TIM